Top

אלפון מרפאות/ים בעיסוק

**בחלק זה ניתן למצוא פרטי התקשרות של אנשי מקצוע מתחום הריפוי בעיסוק המתמחים בטיפול באנשים לאחר פגיעה מוחית**

 בשימוש בטלפון נייד- אנא לחצו על סימן ה"+" לפרטים נוספים

 אנשי מקצוע המתמחים בעבודה עם אנשים לאחר פגיעה מוחית המעוניינים להצטרף לאלפון, מוזמנים למלא את פרטיהם כאן

**כל איש מקצוע שביקש לפרסם עצמו באתר נדרש לחתום על טופס הצהרה בו הוא מתחייב, בין היתר, כי הוא בעל כישורים ותעודות מוכרות בישראל לעסוק במקצוע לגביו הוא מפרסם עצמו באלפון. בעלי האתר אינם בודקים את תעודותיהם, המלצותיהם והסמכותיהם של הפונים לפרסם באתר, אין בהופעתם של פרטים אלו כדי להעיד על השכלתם או הסמכתם של המפורסמים. כמו כן, מובהר כי בעלי האתר אינם מחויבים כלל לטיב הטיפול של אנשי המקצוע שמופיעים באלפון ופרסום פרטי איש מקצוע באלפון אינו מהווה משום המלצה על איש המקצוע. משתמש הפונה לאיש מקצוע שמופיע באלפון עושה זאת על דעת עצמו, בשיקול דעתו ובאחריותו בלבד. 
Generated by wpDataTables