Top

אבחון נוירופסיכולוגי- שפות

אבחון נוירופסיכולוגי הינו אבחון מקיף שמטרתו למפות ולאתר את החוזקות ואת הקשיים של הנבדק ולאפשר הבנה טובה יותר של מצבו, יכולותיו, האופק התעסוקתי המומלץ ועוד. אנשי המקצוע המעבירים את האבחון הם פסיכולוגים שיקומיים- נוירופסיכולוגים. משך האבחון כ 12-15 שעות המתפרסות על מספר פגישות. האבחון כולל מספר רב של מבחנים, קוגנטיביים ואישיותיים. המבחנים מתייחסים, בין השאר, ליכולות הזיכרון, הקשב, מהירות העיבוד, תפקודיים ניהוליים, מצב הרוח ועוד.
בסוף התהליך נכתבת חוות דעת המפרטת את הממצאים תוך התייחסות למסמכים רפואיים קודמים, סוג פגיעת הראש, מיקום הפגיעה ועוד. חוות הדעת כוללת המלצות לגבי המשך התהליך השיקומי המתאים. אבחון נוירופסיכולוגי מלא לרוב מבצעים כשנה ויותר לאחר הפגיעה/פציעה, כאשר ישנה התייצבות במצב. יחד עם זאת, לעיתים כבר בשלב השיקום האשפוזי יוחלט להעביר סוללת אבחונים מקוצרת/חלקית על מנת לתת מענה ראשוני לשאלות שעולות כבר בשלב הזה.

*ראיון עם ד"ר אילה בלוך על אבחון נוירופסיכולוגי: לצפייה לחץ כאן, לקריאה לחץ כאן

בפרק זה ניתן למצוא מידע על מרכזים/ מאבחנים.ות המבצעים אבחונים נוירופסיכולוגים במגוון שפות**

(לאבחונים בשפה העברית, לחץ כאן)

 אנשי מקצוע המבצעים אבחונים נוירופסיכולוגים במגוון שפות ומעוניינים להצטרף לרשימה, מוזמנים למלא את פרטיהם כאן

בשימוש בטלפון נייד- אנא לחצו על סימן ה"+" לפרטים נוספים

במידה ומצאת טעות במידע המופיע בעמוד זה אנא כתוב ל [email protected] 
Generated by wpDataTables
**בעלי האתר אינם בודקים את תעודותיהם, המלצותיהם והסמכותיהם של הפונים לפרסם באתר, אין בהופעתם של פרטים אלו כדי להעיד על השכלתם או הסמכתם של המפורסמים. כמו כן, מובהר כי בעלי האתר אינם מחויבים כלל לטיב הטיפול של אנשי המקצוע שמופיעים באלפון ופרסום פרטי איש מקצוע באלפון אינו מהווה משום המלצה על איש המקצוע. משתמש הפונה לאיש מקצוע שמופיע באלפון עושה זאת על דעת עצמו, בשיקול דעתו ובאחריותו בלבד.