Top

שאלות שחשוב לשאול במצבי חוסר שקט

מטופל בחוסר שקט לאחר פגיעת ראש עלול לסכן את עצמו בשליפת צינורות חשובים לטיפול בו מגופו (זונדה, עירוי, קנולה לנשימה וכו'), להיחבל מהמיטה, ואף ליפול ממנה ולהיפצע. מטופל בחוסר שקט שיכול ללכת עשוי לקום מהמיטה ולצאת מהמחלקה ללא הבנה לאן הוא הולך ואף ללכת לאיבוד. הטיפול בחוסר שקט לאחר פגיעת ראש מחייב שמירה על החולה והרגעה. באם קרובכם שרוי בחוסר שקט ובלבול, יש לשוחח עם הרופא המטפל והצוות הסיעודי ולהבין כיצד לסייע לו ולשמור עליו בתקופה זו.

שאלות לרופא/ה

צ'ק ליסט חוסר שקט

  1. ברוב המקרים, ייערך בירור רפואי לחוסר שקט – והצוות יבדוק אם המטופל  כאוב / עם חום / עם בלבול פתאומי שלא היה קודם לכן או סימנים נוירולוגים חריגים נוספים. לאורך זמן, בהינתן בירור רפואי תקין והערכת רופא חוזרת תקינה, ייתכן וחוסר השקט ייוחס לפגיעת הראש עצמה. חוסר שקט ניכר הוא חלק מתהליך ההחלמה במקרים רבים. דברו עם הרופא על מנת לקבל כלים להבין ולהתמודד עם הסיטואציה. מהם הכלים הרפואיים שיכולים לעזור? האם יש תרופות שעשויות להקל על המטופל? האם ייתכן שחוסר השקט נובע מריבוי תרופות ודווקא הפחתה בהן עשויה לעזור?
  2. היערכות המשפחה והמלווים – האם יש קרוב משפחה עמו המטופל רגוע יותר ושיכול להישאר עמו? האם במחלקה מתאפשרת שהות של קרוב עם המטופל גם בשעות הלילה? מי מבני המשפחה והקרובים יכולים להתגייס לשמירה זו, והאם יש מקורות תמיכה נוספים שיכולים לעזור?
  3. האם הצוות מציע לקשור את המטופל למיטה / לכסא? לעתים זהו פתרון רפואי מחויב המציאות ומגן על המטופל מפני עצמו. שוחחו עם הצוות על אופציה זו והבינו את הסיבות ואופן הביצוע (הוראת קשירה מחייבת החלטת רופא והערכה מחודשת של הצורך בה כל כמה שעות).
  4. השתדלו לווסת את סביבת החולה ולמזער רעשים וגירויים, הסבירו לו מה עובר עליו והיכן הוא נמצא במשפטים קצרים ("אתה בבית חולים". "נפצעת בתאונה". "מטפלים בך"). כתבו לו בפתק גלוי לעין על הקיר מול המיטה או בדף שיוצמד למגש בכסא הגלגלים את היום והתאריך והמיקום.
  5. החזיקו מעמד. חוסר שקט לאחר פגיעת ראש יכול להיות מפחיד מאד וקשה להרגעה, אך בדרך כלל הוא עובר ומשתפר.

דר' דנה גפן דורון