Top

שאלות שחשוב לשאול לפני המעבר לשיקום

פגיעות ראש לרוב מלוות באשפוז חריף מלחיץ, רווי בדיקות רפואיות ומעבר בין מחלקות שונות (נוירוכירורגיה, טראומה, נוירולוגיה, פנימית וכו'). רצוי לבקש הערכה של רופא שיקום לפני השחרור גם בפגיעות קלות וגם בקשות, בין אם באשפוז בין אם בקהילה, להערכת צורך בתהליך שיקומי ומסגרת מתאימה. בדרך כלל, המטופל זקוק להמשך מעקב וטיפול שהחלו באשפוז החריף. המעבר למסגרת השיקומית מתאפשר כשהמטופל מתייצב רפואית ונמצא כשיר לתחילת תהליך שיקומי על ידי רופא מומחה בתחום. רשימה זו נועדה לעזור לכם לוודא העברת שרביט אופטימלית בין המסגרת החריפה למסגרת השיקומית. מומלץ לוודא כי לפני השחרור מהמסגרת החריפה הצטיידתם בדברים הבאים שימשיכו אתכם הלאה. 

שאלות לרופא/ה

הדמיה: במקרים רבים אנשים מגיעים לאשפוז שיקומי בבית חולים שונה מזה בו היו באשפוז החריף. במכתב הסיכום מהמחלקה החריפה ישנם בדרך כלל סיכומי בדיקות הדמיה שעבר המטופל, אך יש חשיבות רבה להבאת הדיסקים עם החומר עצמו למחלקה האשפוזית. לצורך כך מומלץ טרם השחרור לוודא במחלקה החריפה כיצד משיגים את כל ההדמיות שעבר החולה ולאסוף אותן, ולהגיע עם הדיסקים הרלבנטים למסגרת השיקומית.

שברים בעמוד השדרה או בעצמות ומפרקי הגוף (נוירוכירורגיה ואורתופדיה): פגיעות ראש רבות קורות בנסיבות של טראומה כל גופית, כולל שברים בעמוד השדרה ובעצמות הגוף. על מנת להתחיל בעבודה הגופנית הכרוכה בשיקום (הושבה בכסא גלגלים, העמדה, פיזיותרפיה), יש לקבל הנחיות הפעלה מהאורתופדים והנוירוכירוגים שטיפלו בשברים אלה. יש לוודא טרם עזיבת המסגרת החריפה כי עבור כל איבר עם שבר יש במכתב השחרור המלצות הכוללות מועד ביקורת במרפאה, מועד בדיקות הדמיה חוזרות ומה צריך להיות כלול בהן, והנחיות הפעלה לאיבר הפגוע. 

תרופות: מומלץ לעבור על התרופות של המטופל עם הרופא המטפל במסגרת החריפה, לוודא את ההתוויה בה הן ניתנות למטופל, ואם יש תרופות עם הנחיות מיוחדות (למשל המצריכות מעקב בדיקות דם כלשהן, המצריכות הפחתה הדרגתית של המינון עד הפסקה וכו'). 

יש להדגיש כי הטיפול במחלקה השיקומית יותאם לצרכיו של המטופל על פי הערכת הצוות במקום, אך יש חשיבות להשלמת המידע הנ"ל במכתבי העברה על מנת לאפשר קבלת החלטה מיטבית בטווחי זמן מיידיים.

דר' דנה גפן דורון