Top

אפליקציות מרחבי הרשת

בחלק זה ניתן למצוא רשימות מרחבי הרשת המכילות מידע אודות אפליקציות שניתן להוריד לטלפון החכם ונועדו לסייע בתהליך השיקום לאחר פגיעות ראש נרכשות. חלק מהאפליקציות המופיעות ברשימות הן בחינם וחלקן בתשלום, בהתאם לרישום. האפליקציות לא נבדקו על ידנו- הן אינן מומלצות או לא מומלצות,  והשימוש הוא באחריות המשתמשים.