Top

שיקום ואשפוז יום

מסגרת של אשפוז/שיקום יום הינה מסגרת בה מתקיימים מספר טיפולים פרא רפואיים כל יום, לרוב עד שעות הצהריים, ולאחר מכן חוזר המשתקם לביתו. כמות ימי הטיפול משתנה ונקבעת בהתאם לצרכים הייחודים של כל מטופל, בין יום לחמישה ימים בשבוע. לרוב מדובר במסגרת הנותנת מענה של כיומיים – שלושה בשבוע. 

מתי רלוונטי?

בתום תקופת השיקום באשפוז מלא, ידון הצוות הרב מקצועי במצב המטופל ויסכם את תקופת שהותו במחלקה. לקראת השחרור, יינתנו המלצות לשלב הבא בשיקום. במקרים בהם לפי שיקול דעת הצוות המקצועי קיים צורך בהמשך טיפול בכ-שלוש מודלות (מודלה= סקטור טיפולי) שונות (משתנה ממקום למקום), יופנה המטופל למסגרת של אשפוז/שיקום יום.

לדוגמא, אם ימצא כי מטופל אלמוני זקוק להמשך טיפול בפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, וקלינאות תקשורת (כאמור שלוש מודלות), יופנה המטופל למסגרת של אשפוז/שיקום יום. במידה והצורך הטיפולי הינו פחות משלוש מודלות, לרוב המשך הטיפול מתקיים במסגרת קהילתית.  

המעבר לאשפוז יום יכול להתרחש גם ישירות מהאשפוז האקוטי (כלומר, ללא שלב השיקום באשפוז מלא) וישנה גם אפשרות להשתלבות במסגרת זו מהקהילה (ולא ממסגרת אשפוזית) במידה וקיים צורך בטיפול אינטנסיבי יותר.

מי הגורם מפנה?

ההפניות למסגרות של אשפוז/שיקום יום מתבצעות דרך רופאות השיקום/ רופאי משפחה/ נוירולוגים, ולרוב בתיווך צוות העובדות הסוציאליות אשר עובדות בממשק עם נציגים ונציגות של הקופה הרלוונטית.לקופות השונות הסדרים שונים: ישנן מסגרות אשפוז/שיקום יום אשר עובדות עם כל הקופות וישנן מסגרות ייחודיות לקופות מסוימות. כאשר עוברים למסגרת של אשפוז/שיקום יום, יש להביא את כל המסמכים והתיעוד הרפואי מהמסגרת הקודמות. במידה והמסגרת אינה ייחודית לקופה יש לדאוג להתחייבות לתשלום מטעם הקופה (טפסי 17). 

מה השלב הבא?

תקופת הטיפול האינטנסיבית יחסית במסגרת אשפוז/שיקום יום הינה מוגבלת. לאחר שתקופה זו מסתיימת, המטופל/ת זכאי להמשיך ולקבל את הטיפולים להם הוא זקוק במסגרת הקופה. כמו בכל שלב יש לדאוג בתום התקופה לאסוף בצורה מסודרת את כל סיכומי הטיפול וההמלצות להמשך הטיפול. יש לציין שכאשר המטופל נמצא בשלב "הכרוני" ישנה הגבלה ביחס לכמות הטיפולים להם הוא זכאי בכל שנה. למידע נוסף, אנא לחץ כאן. 

לרשימת של מסגרות אשפוז/שיקום יום ופרטי התקשרות אנא לחצו כאן