Top

שאלות שחשוב לשאול על ריפוי בעיסוק

בזמן השהות בשיקום באשפוז, ישנה גישה נוחה ויומיומית לאנשי טיפול. לכן, זהו זמן טוב לשאול שאלות ולברר סוגיות שונות ביחס להמשך הדרך. מאחר וכל אדם מתמודד עם קושי ייחודי וספציפי לו, יש לפנות עם השאלות לאיש המקצוע המכיר את המטופל בצורה המרבית ולקבל מענה מקצועי ומדויק.על מנת לוודא כי יש ברשותכם את מלוא המידע, בחלק זה ניתן למצוא אוסף של שאלות עבור המרפא/ה בעיסוק. חלק מהשאלות מתאימות לשלבים המוקדמים של האשפוז ואילו אחרות מתאימות לשלבים מתקדמים יותר בשיקום. לקראת השחרור וודאו כי יש בידיכם כמה שיותר תשובות, אשר תעזורנה לכם לתכנן בצורה טובה יותר את השלב הבא בשיקום. בכל תחום חשוב שתדעו מהי ההמלצה למסגרת הבאה. לשיחות הגיעו עם כלי כתיבה וכתבו את התשובות- לעיתים השיחות אמוציונאליות/עמוסות מידע ובסופן קשה לזכור הכל. לפעמים לא יהיה מענה לכל השאלות בנקודת זמן מסוימת. במקרים אלו, סמנו לעצמכם בצורה מסודרת מה צריך לברר בהמשך הדרך. 

שאלות למרפא/ה בעיסוק

 1. כיצד להתנהל נכון במעברים? (כיסא למיטה, ישיבה לעמידה, תפעול כיסא גלגלים, מעבר לרכב, לבוש, רחצה והתאמת מקלחת, הליכה- מדרגות).
 2. לבקש הסבר אודות התפקוד בADL וIADL ולברר מה הם מוקדי הקושי וכיצד ניתן לסייע בצורה הטובה ביותר על מנת לעודד עצמאות.
 3. מתי בן משפחה יכול להיות לבד? באילו מצבים מומלצת השגחה? לבקש דגשים ספציפיים להשגחה.
 4. לבקש הנחיות שימוש לאביזרי עזר (לדוגמא, סדים). לוודא כי כל ההנחיות הטיפוליות רשומות במכתב השחרור. 
 5. לשאול על הנחיות לתרגולים ספציפיים בבית. 
 6. לברר הנחיות לארגון נכון של הסביבה הביתית (לדוגמא: מטבח נגיש, מיקום מומלץ של מברשת שיניים). 
 7. לברר לגבי טכנולוגיה מסייעת ואפליקציות רלוונטיות.
 8. לקראת השחרור: מומלץ לבצע שיחת סיכום, להבין היטב את המצב, את היכולות ואת המגבלות.
 9. לברר פרטים על התאמות לבית: כיצד מתאמים ביקור, כיצד רוכשים ציוד, מה השלב הנכון לביצוע השינויים?
 10. לברר לגבי נהיגה- מה הן ההמלצות? לבקש מידע אודות מרכזים לשיקום נהיגה. 
 11. לברר מה הוא המשך הטיפול המומלץ: תפקודי ו/או סנסורי ו/או קוגנטיבי. לבקש הסבר על הצרכים. 
 12. לברר כיצד ניתן להמשיך רצף טיפולי עם סיום המסגרת הנוכחית. 
 13. לוודא כי כל ההנחיות וההמלצות רשומות באופן ברור במכתב השחרור.