Top

שאלות שחשוב לשאול את העובד/ת הסוציאלי/ת

בזמן השהות בשיקום באשפוז, ישנה גישה נוחה ויומיומית לאנשי טיפול. לכן, זהו זמן טוב לשאול שאלות ולברר סוגיות שונות ביחס להמשך הדרך. מאחר וכל אדם מתמודד עם קושי ייחודי וספציפי לו, יש לפנות עם השאלות לאיש המקצוע המכיר את המטופל בצורה המרבית ולקבל מענה מקצועי ומדויק.על מנת לוודא כי יש ברשותכם את מלוא המידע, בחלק זה ניתן למצוא אוסף של שאלות עבור העובד/ת הסוציאלי/ת. חלק מהשאלות מתאימות לשלבים המוקדמים של האשפוז ואילו אחרות מתאימות לשלבים מתקדמים יותר בשיקום. לקראת השחרור וודאו כי יש בידיכם כמה שיותר תשובות, אשר תעזורנה לכם לתכנן בצורה טובה יותר את השלב הבא בשיקום. בכל תחום חשוב שתדעו מהי ההמלצה למסגרת הבאה. לשיחות הגיעו עם כלי כתיבה וכתבו את התשובות- לעיתים השיחות אמוציונאליות/עמוסות מידע ובסופן קשה לזכור הכל. לפעמים לא יהיה מענה לכל השאלות בנקודת זמן מסוימת. במקרים אלו, סמנו לעצמכם בצורה מסודרת מה צריך לברר בהמשך הדרך. 

שאלות לעובד/ת הסוציאלי/ת

שלבים ראשונים

 1. מתי אפשר להגיש קצבת נכות?
 2. כיצד מגישים בקשה לקצבה? 
 3. לאילו הטבות אני זכאי כנכה? (ארנונה, מסים נוספים, תחבורה ציבורית וכו').
 4. האם אני זכאי לתוספת תלויים? (רלוונטי במקרה של ילדים קטנים).
 5. מה ניתן לקבל עד שמאושרת קצבת נכות ( אפשרויות אופציונאליות לפי קריטריונים ברורים: ימי מחלה, הבטחת הכנסה, דמי פגיעה, דמי תאונה). 
 6. כיצד ניתן לקבל תו נכה בשלב זה?
 7. לברר על קצבת ניידות: רלוונטי למי שנפגע בגפיים תחתונות. עבור בדיקת זכאות- יש להגיש טפסים מהעו"סית + מכתב רופא למשרד הבריאות. בהמשך עובר לטיפול של ביטוח לאומי.
 8. לשאול על רלוונטיות של ביטוחים: ביטוח סיעודי ניתן להפעיל כבר בשלב האשפוז. לברר לגבי ביטוח אובדן כושר עבודה.

לקראת שחרור

 1. לברר לגבי המשך טיפול?
 2. כיצד מסדרים אישור? (טופס 17, רשימות המתנה).
 3. מה עושים בזמן המתנה?
 4. כיצד מסתדרים עם הסעות?
 5. הפנייה לעו"ס קופת חולים לצורך מיצוי זכויות בקופה, הפנייה לעו"ס מחלקה לשירותים חברתיים אם יש צורך בכך (בהתאם למצב סוציואקונומי).
 6. איך מכינים את הבית? כיצד מתאמים ביקור בית של מרפאה בעיסוק?
 7. איך ניתן לעשות הכנה לבני המשפחה? לברר על מסגרות תמיכה למשפחה. 

העסקת עובד זר

 1. מתי הזמן הנכון להתחיל ולהניע תהליך? (לרוב, רק לאחר שנקבע תאריך שחרור מהשיקום באשפוז, מומלץ להתחיל לטפל כ3 שבועות לפני השחרור עצמו).
 2. כיצד ולמי פונים?
 3. כיצד ממנים עובד זר? (שר"מ/ גמלת סעד+ ביטוח סיעודי אם יש).

מה הזכויות שלי לאחר האשפוז

 1. כיצד מגישים בקשה לשירותים מיוחדים (זקוקים לעזרה מתחת לגיל פרישה)?
 2. תאונות דרכים- תאונות עבודה- משרד הביטחון-פעולות איבה : לברר זכויות לפי סוג מקרה.  
 3. במידה ולא חוזר הביתה: אפשרויות של סידור מוסדי, לברר על התהליך, למי פונים.

נהיגה

 1. האם מותר לנהוג?
 2. מהו התהליך הנדרש לשם בירור נהיגה?

תעסוקה

 1. מה הנוהל עבור חזרה לעבודה קיימת?
 2. במידה ויש צורך בשיקום תעסוקתי, מתי מומלץ להתחיל תהליך? למי לפנות?
 3. שעות פנאי- מה ניתן לעשות בימים בהן אין טיפולים? (נאמן/חוגי עירייה ועוד).
 4. להתייעץ כיצד מומלץ לארגן לו"ז באמצעות משפחה וחברים.