Top

שאלות שחשוב לשאול לפני השחרור משיקום באשפוז

שחרור ממסגרת שיקומית – בין אם מחלקה או אשפוז יום – ל"חיים שאחרי", מצריך היערכות והתארגנות רבה במישורי חיים מגוונים. באם אתם עוברים שיקום ממושך סביר כי נושאים רבים כבר עלו בשיחות עם רופא השיקום ואנשי הצוות הרב מקצועי בנקודות זמן שונות בתהליך. לנוחיותכם הכנו רשימת נושאים שמומלץ לשוחח עליהם לפני השחרור עם הצוות המטפל על מנת להיערך באופן מיטבי למעבר לשלב הבא. 

שאלות לרופא/ה

צ'ק ליסט לפני שחרור מאשפוז שיקומי במחלקה / אשפוז יום

במכתב הסיכום הרפואי בדרך כלל מפורטים מכלול המצבים הרפואיים וההערכות התפקודיות של המטופל, כולל המלצות להמשך טיפול, שיקום ותפקוד. מסמך זה ילווה אתכם במסגרות הבאות ובמסגרות מיצוי הזכויות השונות שעומדות לרשותכם (ביטוחים ציבוריים וכלליים, ביטוח לאומי וכו'). מומלץ כי מסמך זה יכיל התייחסות למצבים רבים שאינם בהכרח רפואיים שאתם עשויים להיתקל בהם בהמשך, ובהם: 

 1. באם רלבנטי, בקשו הנחיות על אישור חזרה לנהיגה – מתי וכיצד.
 2. באם רלבנטי, בקשו הנחיות על רופא תעסוקתי, שיקום מקצועי וחזרה לעבודה.
 3. האם יש צורך בהסעות מהבית לטיפולים וחזרה.
 4. האם יש צורך בהשגחה צמודה למטופל, או עזרה מספר שעות ביום או בכל שעות היממה.
 5. האם נרשמו במכתב השחרור ימי מחלה.  
 6. האם מתקיים צורך באפוטרופוס סביב השחרור?
 7. האם יש צורך בהתאמת סביבת מגורים? רכב? ציוד לתפקוד יומיומי?
 8. האם יש צורך בהערכה נוירופסיכולוגית בהמשך ואם כן מתי?
 9. האם יש צורך בהתאמת אביזרי עזר? איפה ואילו אישורים צריך?
 10. אילו ביקורות רפואיות צפויות לאחר השחרור? כיצד לתאם אותן ולמתי?
 11. באם המטופל נוטל תרופות בשחרור מהמחלקה, האם יצטרך להמשיך עם כולן לטווח ארוך? האם יש תרופות שיש להפסיק או לשנות עם רופא המשפחה או רופא מומחה לאורך זמן?
 12. האם יש צורך בבדיקות מעקב כלשהן?

דר' דנה גפן דורון