Top

שאלות שחשוב לשאול במצבים רפואיים מיוחדים

חלק זה מפרט כמה מצבים רפואיים שעמם נאלצים להתמודד אנשים לאחר פגיעה מוחית קשה, ונותן דגשים לשיח עם הצוות הרפואי סביב מצבים אלה. באם אתם מזהים אחד ממצבים אלה מהתיק הרפואי של יקירכם, או ממהלך אשפוזו, מומלץ לקרוא על המצב הרפואי הרלבנטי לו. 

שאלות לרופא/ה

  1. IVC FILTER  – לעתים במהלך האשפוז החריף, בדרך כלל לפני ההגעה לשיקום, מוכנס פילטר למערכת הוורידית בכדי למנוע תסחיפים של קרישי דם מהרגליים לריאות. מצב זה נפוץ בחולים המרותקים למיטה זמן רב עם בעיות בקרישת הדם או בנטיה לדמם מפציעות נוספות. קיומו של פילטר כזה מחייב מעקב, ולעתים גם טיפול תרופתי נוגד קרישה או תיאום פרוצדורה להוצאת הפילטר לאחר התייצבות המטופל. באם ליקירכם הוכנס פילטר כזה, מומלץ לוודא כי בסיכום הרפואי על מצבו מצוין סוג הפילטר, תאריך ההכנסה, והמלצה עד מתי ניתן להוציאו ככל שאפשר לקבלה מהצוות המטפל.
  2. פקקת ורידית (ברגל) / תסחיף ריאתי – באם אובחנו למטופל מצבים אלה סביב האשפוז החריף, בסבירות גבוהה הוחל בטיפול במדללי דם. מומלץ לוודא כי מועד אבחון הפקקת רשום בסיכום הרפואי לצורך קבלת החלטה במערך השיקומי באשר למועד הפסקת הטיפול במדללי דם בהתאם למצב החולה.
  3. מצב לאחר קרניוטומיה – קרניוטומיה היא הסרת חלק מעצם הגולגולת, המבוצעת בדרך כלל על ידי נוירוכירורג במקרים של דמם או בצקת מוחית חריפים. מעל אזור חסר העצם תופרים את העור שנותר כהגנה על רקמת המח שמתחתיו.
    בהמשך תהליך ההחלמה בדרך כלל יעבור המטופל ניתוח נוסף להחזרת חלק העצם שהוסר או שתל סינטטי.
    בכל מטופל לאחר קרניוטומיה, מומלץ לראות שבמכתב הסיכום הרפואי מצוינות המלצות המשך מעקב (אם ומתי לבצע הדמייה מוחית נוספת לביקורת, אם הגולגולת המקורית שמורה בהקפאה וניתנת להחזרה בניתוח, או אם יש צורך בשתל מלאכותי, למתי מייעד הנוירוכירורג את הפרוצדורה ואיזה מעקב ירצה לפני כן ובאיזו תדירות).
  4. הכנסת שאנט לוויסות לחץ תוך גולגולתי – במקרים של עלית לחץ תוך גולגולתי על רקע הצטברות נוזל, מוחדר צינור הקרוי שאנט שבדרך כלל מסיט עודפי נוזל מהמח לפריטונאום (בבטן). באם עבר המטופל הכנסת שאנט בנוירוכירורגיה, מומלץ לוודא כי בסיכום הרפואי רשום מהו סוג השאנט שהותקן, מתי נבדק המטופל לאחרונה על ידי נוירוכירורג, מתי מומלצת ביקורת רופא נוספת והדמיה מוחית חוזרת, ומי איש הקשר באם יש צורך להקדימה.
  5. קנולה / טרכאוסטום – בדרך כלל במצבי הנשמה ממושכת מבוצע פיום קנה (טרכאוסטומי) – על מנת להימנע מהשארת צינור הנשמה בחלל הפה ובית הבליעה, יוצרים פתח מלאכותי בקדמת הגרון לקנה הנשימה, ודרכו מחדירים צינורית קטנה, קנולה. בהמשך הדרך בהתאם למצב החולה, הערכת אף אוזן גרון וקלינאי תקשורת, ניתן להתחיל בניסיון גמילה מצינורית זו והוצאתה. החור המלאכותי בדרך כלל נסגר מעצמו. במטופל עם קנולה מומלץ לוודא כי במעברים בין מחלקות יצוין במכתב הסיכום מה גודל הקנולה והאם יש בלונית, מתי הבלונית מנופחת (לילה? כל שעות היממה?), האם ומתי בוצעה בדיקת אף אוזן גרון (אא"ג) ומה ממצאיה, האם ומתי בוצעו הערכות קלינאות תקשורת ומה התוצאות.

דר' דנה גפן דורון