Top

טיפולים בקופות החולים

מה זה?

טיפולים רפואיים וטיפוליי מקצועות הבריאות הניתנים במסגרת חוק בריאות ממלכתי על ידי הקופה המבטחת או בהתאם לנהלי משרד הביטחון במקרים הרלוונטים.

מתי רלוונטי?

 1. מיד אחרי השחרור מהמחלקה האקוטית (כשהצורך השיקומי אינו מחייב אשפוז).
 2. בתום השיקום באשפוז (כשהצורך השיקומי אינו מחייב המשך שיקום במסגרת אשפוז/שיקום יום).
 3. בתום אשפוז/שיקום יום (על מנת להמשיך את רצף הטיפול).
 4. כשעולה הצורך (ללא שלב אשפוזי קודם).

מי מפנה?

מסגרת האשפוז הקודמת או רופא בקהילה (רופא שיקומי/רופאת משפחה/נוירולוג).

איך זה עובד?

בתקופה הקרובה למועד הפגיעה, המטופל יהיה זכאי במסגרת הטיפולים בקהילה לכמות טיפולים לפי הצורך ולפי שיקול הדעת של הצוות הרב מקצועי בקופת החולים, כאשר חשוב להעביר לגורמים הרלוונטים בקופה את סיכומי הטיפול ממסגרות הטיפול הקודמות. בהמשך, כאשר מטופל מוגדר כ"כרוני", ישנו שינוי בכמות הטיפולים להם הוא זכאי במסגרת קופת חולים. כמובן שכל מקרה לגופו, אך לרוב בשלב הכרוני כמות הטיפולים לשנה קלנדרית נעה בין 12-24, בהתאם לקופה ולסקטור הטיפולי. יש כמובן אפשרות לבקש הרחבה של הזכאות בהתאם למצב המטופל.

הטיפולים לרוב מתקיימים בסניף קופת החולים באזור המגורים או מכון פיזיותרפיה/מכון ריפוי בעיסוק המצויים בקרבה לבית המטופל ומנהלים התקשרות עם הקופה הרלוונטית למטופל/ מהווים ספק של משרד הביטחון. יש אפשרות לקבל טיפולים במכונים ומרפאות של בתי החולים (ססיות), לשם כך יש צורך לבקש מהקופה להנפיק טפסי 17. בנוסף, במקרים מסוימים ניתן לקבל טיפולים גם בבית המשתקם. יש לפנות לקופת האם עבור פרטים נוספים.

** חשוב לדעת: במידה ונאמר מטעם הקופה כי אין בנמצא מטפל לו אתם זקוקים בעקבות הפנייה מגורם מקצועי:

 1. אנא בקשו ליצור קשר עם איש המקצוע המחוזי (אחראי תחום). עליו/ה מוטלת האחריות למצוא פתרון.
 2. במידה ועדיין אין פתרון ניתן להגיש קובלנה לנציג קבילות הציבור בקופה.
 3. בשלב הבא אפשר לכתוב ערעור למשרד הבריאות.

הסבר כללי מתוך אתר משרד הבריאות על טיפולים בקהילה ניתן למצוא כאן

בנוסף, מצ"ב קישורים למידע אודות שיקום בקהילה לפי סקטורים טיפוליים, מתוך אתר משרד הבריאות ובהתאם לכתוב בחוק ביטוח בריאות כללי:

 1. טיפולי שפה
 2. ריפוי בעיסוק
 3. פיזיותרפיה
 4. טיפול פסיכולוגי שיקומי ונוירופסיכולוגי
 5. תזונה
 6. טיפול פסיכוסוציאלי

מצ"ב טבלה המספקת קישורים למידע אודות טיפולי מקצועות הבריאות אותן מספקות כל אחת מקופות החולים ומשרד הביטחון, ככל שהמידע זמין ברשת.

כמו כן, מומלץ לבדוק האם קיימים ביטוחים פרטיים. לפעמים ניתן לקבל החזרים על טיפולים דרך הביטוחים ולכן חשוב לבדוק בפוליסה מהן הזכאויות הקיימות.

למידע אודות מסגרות שיקום נוספות בקהילה לפי חלוקה לנושאים, אנא פנו ללשונית "בקהילה".

פיזיותרפיה: לאומית עמוד 16, סעיף ז'

ריפוי בעיסוק: לאומית עמוד 16, סעיף ז'

קלינאות תקשורת: לאומית בסיסי, כסף וזהב

טיפול פסיכולוגי: לאומית עמוד 14 למטה

רפואה משלימה: לאומית עמוד 14 למעלה + עמוד 22, סעיף ל"ד

הידרותרפיה: לאומית בתחתית העמוד לינקים בהתאם לסוגי הביטוח (סל בריאות/כסף/זהב)

שונות: מחירי השתתפות עצמית בשירותי הסל