Top

שאלות שחשוב לשאול על פיזיותרפיה

בזמן השהות בשיקום באשפוז, ישנה גישה נוחה ויומיומית לאנשי טיפול. לכן, זהו זמן טוב לשאול שאלות ולברר סוגיות שונות ביחס להמשך הדרך. מאחר וכל אדם מתמודד עם קושי ייחודי וספציפי לו, יש לפנות עם השאלות לאיש המקצוע המכיר את המטופל בצורה המרבית ולקבל מענה מקצועי ומדויק.על מנת לוודא כי יש ברשותכם את מלוא המידע, בחלק זה ניתן למצוא אוסף של שאלות עבור הפיזיותרפיסט/ית. חלק מהשאלות מתאימות לשלבים המוקדמים של האשפוז ואילו אחרות מתאימות לשלבים מתקדמים יותר בשיקום. לקראת השחרור וודאו כי יש בידיכם כמה שיותר תשובות, אשר תעזורנה לכם לתכנן בצורה טובה יותר את השלב הבא בשיקום. בכל תחום חשוב שתדעו מהי ההמלצה למסגרת הבאה. לשיחות הגיעו עם כלי כתיבה וכתבו את התשובות- לעיתים השיחות אמוציונאליות/עמוסות מידע ובסופן קשה לזכור הכל. לפעמים לא יהיה מענה לכל השאלות בנקודת זמן מסוימת. במקרים אלו, סמנו לעצמכם בצורה מסודרת מה צריך לברר בהמשך הדרך. 

שאלות לפיזיותרפיסט/ית

  1. האם קיבלתי את כל ההדרכות הנדרשות (מעברים: כיסא למיטה, ישיבה לעמידה, תפעול כיסא גלגלים, מעבר לרכב, לבוש, רחצה והתאמת מקלחת, הליכה- מדרגות)?
  2. האם נעשו כל ההתאמות הנדרשות של אביזרי העזר (הליכון/ מקל/סד)?
  3. לוודא התאמת מפרטים של משרד הבריאות: כיסא גלגלים, כרית השובה, כיסא רחצה, מנוף, מיטה, מטפס מדרגות/זחליל.
  4. במידה ונאמר כי כעת עוד לא הזמן המתאים להתאמות, לבקש הסבר והנחיות לגבי המשך התהליך.  
  5. בירור חשוב: על המפרט צריך להיות חתום פיזיותרפיסט מורשה נגישות מטעם משרד הבריאות. במידה ואין בנמצא- יש לתאם ביקור של מטפל מהיחידה להמשך טיפול אשר מוסמך לחתום על המפרטים.
  6. לשאול על מכשור, ציוד ודוגמאות לתרגול- לבקש דף תרגולים, אם ניתן לבקש הדגמות וצילום בטלפון.
  7. לברר על התנהלות מול מכון לואיס (מכון המאשר סדים נעלים פרוטזות). האם רלוונטי אלי? כיצד אני פונה אליהם? כיצד מבררים את אחוז ההשתתפות העצמית?  (יתכן ויהיה צורך לפגישה משותפת עם העו"ס בסוגיה זו).
  8. לקראת השחרור מהאישפוז יש לברר לגבי המשך הטיפול המומלץ, וודאו כי כל ההמלצות רשומות במכתב השחרור.
  9. במידת הרלוונטיות, לברר על חדרי כושר שיקומיים בסביבת המגורים. 
  10. במידת הרלוונטיות, לברר על טיפולי הידרותרפיה בסביבת המגורים.