Top

שאלות שחשוב לשאול את הפסיכולוג/ית

בזמן השהות בשיקום באשפוז, ישנה גישה נוחה ויומיומית לאנשי הטיפול. לכן, זהו זמן טוב לשאול שאלות ולברר סוגיות שונות ביחס להמשך הדרך. מאחר וכל אדם מתמודד עם קושי ייחודי וספציפי לו, יש לפנות עם השאלות לאיש המקצוע המכיר את המטופל בצורה המרבית ולקבל מענה מקצועי ומדויק.על מנת לוודא כי יש ברשותכם את מלוא המידע, בחלק זה ניתן למצוא אוסף של שאלות עבור הפסיכולוגי/ת. חלק מהשאלות מתאימות לשלבים המוקדמים של האשפוז ואילו אחרות מתאימות לשלבים מתקדמים יותר בשיקום. לקראת השחרור וודאו כי יש בידיכם כמה שיותר תשובות, אשר תעזורנה לכם לתכנן בצורה טובה יותר את השלב הבא בשיקום. בכל תחום חשוב שתדעו מהי ההמלצה למסגרת הבאה. לשיחות הגיעו עם כלי כתיבה וכתבו את התשובות- לעיתים השיחות אמוציונאליות/עמוסות מידע ובסופן קשה לזכור הכל. לפעמים לא יהיה מענה לכל השאלות בנקודת זמן מסוימת. במקרים אלו, סמנו לעצמכם בצורה מסודרת מה צריך לברר בהמשך הדרך. 

שאלות לפסיכולוג/ית

  1. האם מומלץ המשך טיפול?
  2. מהו סוג הטיפול המומלץ בנקודת הזמן הזו? האם יש המלצות לבירור בהמשך הדרך? (לדוגמא, שיקום תעסוקתי). 
  3. כיצד ניתן לשמור על רצף טיפולי? באם רלוונטי, אילו אפשרויות טיפול מסובסדות קיימות עבורי?
  4. מה הצפי של סוג ההתמודדויות עם המעבר למסגרת השיקום הבאה?
  5. האם בשלב זה יש דגשים לבני המשפחה? האם יש קווים מנחים או הדרכות כלשהן?
  6. אילו מסגרות תמיכה לבני משפחה קיימות בקהילה? באם רלוונטי, לבקש מידע על אפשרויות טיפול מתאימות- לילדים של, אחים של, בני זוג, הורים וכד'. 
  7. מה זה אבחון נוירופסיכולוגי? מה מטרתו? באיזה שלב מתאים לבצעו? למי עלי לפנות עבור אבחון?
  8. האם ניתן לקבל סיכום עם המלצות בכתב?