Top

שאלות שחשוב לשאול את הקלינאי/ת תקשורת

בזמן השהות בשיקום באשפוז, ישנה גישה נוחה ויומיומית לאנשי טיפול. לכן, זהו זמן טוב לשאול שאלות ולברר סוגיות שונות ביחס להמשך הדרך. מאחר וכל אדם מתמודד עם קושי ייחודי וספציפי לו, יש לפנות עם השאלות לאיש המקצוע המכיר את המטופל בצורה המרבית ולקבל מענה מקצועי ומדויק.על מנת לוודא כי יש ברשותכם את מלוא המידע, בחלק זה ניתן למצוא אוסף של שאלות עבור קלינאי/ת התקשורת. חלק מהשאלות מתאימות לשלבים המוקדמים של האשפוז ואילו אחרות מתאימות לשלבים מתקדמים יותר בשיקום. לקראת השחרור וודאו כי יש בידיכם כמה שיותר תשובות, אשר תעזורנה לכם לתכנן בצורה טובה יותר את השלב הבא בשיקום. בכל תחום חשוב שתדעו מהי ההמלצה למסגרת הבאה. לשיחות הגיעו עם כלי כתיבה וכתבו את התשובות- לעיתים השיחות אמוציונאליות/עמוסות מידע ובסופן קשה לזכור הכל. לפעמים לא יהיה מענה לכל השאלות בנקודת זמן מסוימת. במקרים אלו, סמנו לעצמכם בצורה מסודרת מה צריך לברר בהמשך הדרך. 

שאלות לקלינאי/ת תקשורת

בליעה

 1. מה הם סוג המרקמים המותרים לאכילה?
 2. מה הם הנוזלים המותרים? מה מידת ההסמכה שצריכה להיות לנוזל? כיצד ניתן לוודא כי המתשקם מקפיד על ההוראות? (במצבי בלבול)
 3. איזה סוג מעקב/טיפול נדרש?

קנולה

 1. קווים מנחים להתנהלות מול בדיקות אף אוזן גרון?
 2. מה הן הבדיקות הנדרשות?
 3. החלפת קנולות- איזה סוגים קיימים, מה מומלץ למקרה הספציפי?

הפרעות שפה ודיבור

 1. מה שם האבחנה המדויקת של הפרעת השפה ודיבור?
 2. האם יש צורך בהמשך טיפול? מה היא מסגרת ההמשך המומלצת?
 3. אם כן, מהי התדירות המומלצת? 
 4. האם יש תרגול עצמי שניתן לבצע בבית? לבקש הדגמות במידת האפשר. 
 5. איך אפשר כמשפחה להפוך לבני שיח טובים יותר? כיצד ניתן לקבל הדרכה מתאימה?
 6. אילו אמצעי תקשורת מתאימים מחוץ למסגרת השיקומית? לבקש הסבר על תקשורת חלופית במקרים הרלוונטים. 
 7. לוודא כי כל ההמלצות רשומות במכתב השחרור.