Top

בית חולים אלין: שיקום ילדים

אתר: שיקום ילדים בית חולים אלין

מנהל: ד"ר עמנואל קורניצר

שיוך: מלכ"ר

גורמים מפנים: כל הקופות החולים

מספר מטופלים: סך הכל 120 מטופלים בכל מחלקות האישפוז

גילאים: 21-0

מספר טלפון: 02-6494254

הערות:  במחלקה מתאשפזים ילדים שחלו במחלות נרכשות או מולדות. חלק מהילדים מתאשפזים לאחר שעברו מחלה או התערבות בבית חולים כללי, חלקם מגיעים לשיקום לאחר שעברו ניתוחים של צוות רופאי אלי"ן וחלקם מגיעים לאשפוז שיקומי ישירות מהבית.

חלק מהמטופלים יאושפזו בהיקף של אשפוז מלא ובהמשך יעברו למסגרת של אשפוז יום ואילו חלק מהמטופלים יאושפזו ישירות במסגרת של אשפוז יום. הטפולים במסגרת אשפוז יום ניתנים ע"י צוות רב מקצועי העובד ביחד ובתיאום מלא בין המטפלים והמשפחות. הגדרת ימי טפול במסגרת זו נעשית על בסיס הצורך באינטסיביות הטפול ולכן יכול להינתן יום אחד בשבוע או יותר עד מקסימום 5 ימים בשבוע.

במסגרת האשפוז בבית חולים אלי"ן ישנו ביה"ס הפועל בתוך בית החולים כמערכת חינוכית המשולבת במערכת רפואית-שיקומית.

 
בית חולים אלין: שיקום ילדים

How to Find Us