Top

שיקום בית

השאלה האם אדם מתאים לשיקום בבית צריכה להיות מופנית לרופא השיקום/רופא גריאטרי הבודק את המטופל במחלקה האקוטית. במידה וישנה המלצה לשיקום ובנוסף ישנה מוטיבציה לשיקום בבית, יש לבדוק האם המצב הרפואי יציב דיו ומאפשר מעבר הביתה- הסמכות הקובעת הינה של הצוות הרפואי. לאחר מכן צריך לוודא כי הבית מתאים ומונגש במידה מספקת, קיימת תמיכה סוציאלית משמעותית וכי המטופל מעוניין בכך. במידה וכל התנאים מתקיימים, המטופל ומשפחתו יכולים לבקש מאחות הבקרה של הקופה לתאם את הטיפול בבית. יש לוודא כי הטיפול המוצע בבית תואם את התנאים של הטיפול במחלקה, בהתאם לצרכים הספציפיים של המטופל כמובן. לרוב המעטפת תכלול שירותי רפואה, סיעוד, פיזיותרפיה, רב"ע, קלינאות תקשורת, עבודה סוציאלית ותזונאית. במידה והקופה לא יכולה לספק את השירות למבוטח, בין אם בשל זמינות מטפלים או בין אם בשל מיקום גיאוגרפי, ניתן לפנות לספק חיצוני שיספק את השירותים. לכל קופה יש את ההסדרים הייחודים לה עם הספקים החיצוניים.  לחברת "צבר רפואה" הסכמים שונים עם קופות החולים, והשירות אינו כרוך בעלות למטופלים אלה. מבוטחי הקופות שאינם כלולים בהסדר יכולים לקבל את השירות באופן פרטי. בנוסף, במצבים של קושי בהתניידות, יש אפשרות להמשיך את השיקום בבית לאחר שלב ראשוני של שיקום באשפוז מלא. כלומר, שיקום בית יכול להתקיים בתנאים מסוימים בשלב האקוטי ובשלב הכרוני, בהתאם לצרכים הפרטניים של כל מטופל/ת וההמלצות הרפואיות.  

מידע על שיקום בית- דרך הקופות:

  1. שיקום בית מתוך אתר הכללית
  2. שיקום בית מתוך אתר מכבי
  3. שיקום בית מאוחדת לא נמצא מידע באתר. לפרטים יש לפנות לאחות הקש"ב או לסניף האם.
  4. שיקום בית לאומית לא נמצא מידע באתר. לפרטים יש לפנות לאחות הקש"ב או לסניף האם.

שיקום בית- חברות פרטיות (מעניקות שירותים לקופות):

צבר רפואה- לחברה הסכמים שונים עם קופות החולים, והשירות אינו כרוך בעלות למטופלים אלה. מבוטחי הקופות שאינם כלולים בהסדר יכולים לקבל את השירות באופן פרטי.  

במידה ונמצאה טעות בעמוד זה, אנא כיתבו ל- [email protected]