Top

שיקום באשפוז מלא

שיקום באשפוז הינו מערך שיקום כוללני, כאשר המטופל מאושפז ואינו חוזר הביתה (מלבד חופשות סופשבוע בבוא העת).
יעד הקבלה למחלקת השיקום הינו להכין את המטופל/ת לשחרור. העדפה היא להשתחרר לבית ולקהילה, אך במידה ויהיו קשיים הן בשל מצב המטופל ובן בשל קשיים סביבתיים יבחנו אפשרויות להיקלט במסגרות מתאימות. לרוב פרק הזמן של השיקום באשפוז ינע סביב תקופה של כשלושה חודשים, בהתאם ליעדי השיקום- כלומר, ייתכן והשהות תהיה ארוכה יותר או פחות, בהתאם להמלצות הצוות הרב מקצועי ובכפיפות לאישור הקופה. 
לרוב כאשר ישנו צורך בשיקום באישפוז והמטופל/ת בן/בת 65 ומעלה השיקום יתקיים במחלקה של שיקום גריאטרי. לקריאת נוהל אמות מידה לשיקום של משרד הבריאות, לחץ כאן

לסרטון מידע אודות התאקלמות במחלקת שיקום באשפוז אנא לחץ כאן.  

מתי רלוונטי?

במידה ובתום האשפוז במחלקה האקוטית ישנה המלצה לשיקום באשפוז על ידי רופא שיקום/ רופא גריאטרי. 

מי מפנה?

במידה ויש המלצה לשיקום באשפוז יופנה המטופל למוסד שיקומי בהתאם להסדרים של הקופה ולפי זמינות של מיטות אשפוז. בשלב זה, תיכנס לתמונה אח/ות בקרה מטעם הקופה של המטופל והיא אמונה על שיבוץ המטופל במחלקת שיקום מתאימה.

מה כולל שיקום באשפוז?

  • טיפולי רפואה וסיעוד
  • טיפולי פיזיותרפיה
  • טיפולי ריפוי בעיסוק
  • טיפולי קלינאות תקשורת (למדריך תקשורת עם חולים מאושפזים מתוך אתר "עזר מציון", לחץ כאן)
  • ליווי פסיכו- סוציאלי
  • ליווי תזונה

ועוד, לפי הצורך. 

מצ"ב קישורים להסדרים של הקופות השונות כפי שמופיע באתרי הקופות:

מאוחדת
כללית
מכבי
לאומית

למנוע החיפוש של אתר זה המסייע באיתור מסגרת אשפוז שיקומית לאחר פגיעה מוחית  -אנא לחצו כאן.

נקודות למחשבה כאשר חושבים על מסגרת שיקום באשפוז:

  • ניתן לסייר ולהתרשם במוסדות המוצעים טרם האשפוז.
  • למשפחה ולמטופל מותר לערער על ההחלטה של הקופה. ייתכן והערעור יוביל לזמן המתנה ממושך יותר במחלקות האקוטיות/בבית, כך שלכל מטבע שני צדדים.
  • חשוב להתייחס לקרבה הפיזית של המוסד השיקומי לבני המשפחה והחברים- אחד האלמנטים המשמעותיים בשיקום הינו מעגל התמיכה, ולכן כדאי לחשוב גם על נושא הקרבה הפיזית והנגישות למטפלים המרכזיים (מקרב בני המשפחה/חברים).
  • יש אפשרות לבקש מהקופות שיקום בבית – כחלופה לשיקום באשפוז. למידע נוסף אנא לחץ כאן.

חשוב לדעת, כי במידה וישנה המלצה לשיקום אך קופת החולים אינה מיישמת את ההמלצה, ניתן לפנות לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות.